woensdag 26 maart 2014

Inspanningstest

Om mijn sportbeoefening naar een hoger niveau te brengen ben ik al enige tijd aan het denken om gerichter te gaan trainen. Een inspanningstest met het bepalen van hartslagzones is hierdoor onontbeerlijk.

Enerylab in Paal voorziet in zulke test dus had ik mezelf daar een afspraak gemaakt. Na consultatie bij de voedingscoach volgde een kort intake gesprek. Er werd besproken hoe het zit met mijn huidig gevoel bij trainingen en welk doel ik mezelf wil stellen. Voorlopig heb ik enkel als doel een goede basisconditie opbouwen om op een deftig tempo een mountainbike rit uit te rijden zonder volledig op te zijn. Daarna mocht ik mezelf gaan omkleden om de inspanningstest uit te voeren.

Deze test bestond uit het fietsen op mijn eigen fiets die gekoppeld werd aan een elektromagnetisch geremde fietsergometer. De belasting startte op 60 Watt en werd per 5 minuten verhoogd met 40 Watt tot uitputting werd bereikt. Tijdens de test werden hartslag, trapfrequentie, melkzuurproductie (d.m.v. lactaat meting uit een bloeddruppel om de 5 minuten) en subjectieve vermoeidheid geregistreerd. De maximale zuurstofopname (VO2max) werd ook bepaald. Deze test heeft normaal weinig nut voor recreanten maar omdat ik ook astma heb kon ik aan de hand van deze test achterhalen of mijn medicatie afdoende is om de symptomen van de astma te onderdrukken.
1. Aërobe drempel (144W = 150 bpm) 2. Anaërobe drempel (213W = 175 bpm)

Uit de test bleek dat mijn basisuithouding gemiddeld was, de intensieve uithouding goed, het maximale prestatievermogen goed, het weerstandsvermogen goed en de souplesse ook goed. Ik heb 260 Watt volledig uitgereden wat niet slecht is voor een recreant. De basisconditie is nog wat voor verbetering vatbaar en dat kunnen we bereiken door de aerobe drempel op te schuiven door middel van lange duurtrainingen.
Uit de VO2max test bleek dat ik mijn astma goed onder controle heb, er waren geen symptomen zichtbaar. Ik moet wel opletten bij mistig en koud weer, dan zouden er eventueel toch symptomen kunnen opduiken. De suiker bleef ook goed onder controle en stabiel rond 100 mg/dl. De begeleider keek regelmatig mee op de Dexcom. Het blijft toch een handig/onmisbaar toestel!

Ook de hartslagzones, aërobe drempel en anaërobe drempel werden bepaald om gerichter te kunnen trainen. Vergeleken met de theoretische bepaling van mijn harslagzones, door middel van de methode van Karvonen, kwam het resultaat opvallend goed overeen. Op een paar slagen na klopte de theoretische bepaling met de effectieve bepaling.

Na de test werden de resultaten uitgebreid overlopen en werd er een trainingsschema voor 12 weken op maat gemaakt. Aangezien ik de basisconditie nog wat wil verbreden, door de aërobe drempel te verschuiven, bestaat het schema vooral uit lange duurtrainingen. Als extraatje kreeg ik nog een "klimbijbel" met mijn theoretische resultaten van beklimmingen van bekende cols met mijn huidige conditie in normale omstandigheden. Zo zou ik momenteel de Mont Ventoux vanuit Bedoin kunnen beklimmen in 1 uur en 56 minuten. Ik vond het alvast een positieve ervaring en heb er heel wat uit geleerd!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten