zondag 21 juli 2013

Honeymoon periode

Wanneer men de diagnose van diabetes type 1 krijgt heeft men te maken met een hoge bloedsuiker. Wanneer de bloedsuiker weer met insuline genormaliseerd wordt kan het zijn dat er geleidelijk aan, na enkele dagen of weken, steeds minder insuline nodig is. Wanneer niet alle cellen die insuline produceren vernietigd werden door het immuunsysteem krijg je terug een beetje hulp van je pancreas. Deze fase kan enkele maanden tot enkele jaren duren en wordt de 'honeymoon periode' genoemd. Het spreekt voor zich dat dit de behandeling van diabetes wel wat makkelijker maakt.
Het is mogelijk om deze periode te verlengen door zo weinig mogelijk schommelingen in de bloedsuiker te veroorzaken. Bij kinderen duurt de honeymoon vaak minder lang dan bij volwassenen.
Momenteel is deze fase bij mij zeer duidelijk aanwezig. Ik gebruik amper insuline en mijn waarden zijn zeer stabiel. Maar op een dag zullen ook de laatste cellen vernietigd zijn en zal de behandeling weer een heel andere aanpak vergen...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten