woensdag 17 juli 2013

Aangepast rijbewijs

Elke diabeet moet zijn rijbewijs laten aanpassen binnen de 4 werkdagen na de diagnose. Dit kan door middel van een rijgeschiktheidsattest. Bestaat de behandeling uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie dan kan dit afgeleverd worden door een huisarts. Vanaf 3 insuline-injecties of door middel van een insulinepomp, moet het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden door een endocrinoloog.
Je moet voldoen aan enkele voorwaarden:
- Stabiele diabetes.
- Regelmatig medisch toezicht.
- Volledig inzicht in de ziekte en therapietrouw zijn.
- Geen abnormaal risico hebben op hypoglycemie.
- Als er oogproblemen zijn wordt je verwezen voor advies bij de oogarts.


Let er op dat de arts die het rijgeschiktheidsattest invult, steeds alle categorieën juist overneemt. Personen die het recht hebben een personenwagen te besturen, hebben normaal ook categorie A3 aangeduid op hun rijbewijs staan. Het is belangrijk dat de arts ook deze categorie overneemt. Anders kan je het recht om een bromfiets te besturen verliezen.


Bij het privé-rijbewijs (zijnde groep 1: rijbewijs A3, A, B, B+E of G) is de geldigheidsduur maximum 5 jaar. Bij het professioneel rijbewijs (groep 2) is dit maximum 3 jaar.
Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst).

Indien je rijbewijs niet aangepast is en omgezet naar een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur, dan kan de verzekering haar tussenkomst bij schadegevallen weigeren.
De autoverzekeraar moet ook ingelicht worden van het bijkomend risico. Soms kan de verzekeraar een vragenlijst sturen, dit formulier is van weinig belang. Alleen de rijgeschiktheid voor 3 of 5 jaar telt.
De verzekeringspremie stijgt hierdoor niet, tenzij je recent veel ongelukken had. Diabetes is geen reden om de verzekeringspolis op te zeggen tenzij je veel schadegevallen oploopt.


Het aanpassen (verlengen) van het rijbewijs is een puur administratieve stap. Je geeft het rijgeschiktheidsattest af op de gemeente (dienst rijbewijs) samen met 2 pasfoto’s en takszegels ter waarde van € 11. Er moet uiteraard niet opnieuw één of ander examen worden afgelegd. Neem enkele kopies van het rijgeschiktheidsattest. Eén kopie kan je alvast gebruiken om je autoverzekeringsinstelling in te lichten.
Meer info: Klik hier!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten